Vilkår

Anvendelse

Anvendelsesret

Login-oplysninger er personlige og skal ikke videregives. Undgå at videreformidle oplysninger, som kun kan tilgås via et login. Overtrædelse vil medføre spærring af brugeprofil hos MyPersonal.

Anstødeligt indhold

Både brugere og udbydere bedes undgå at offentliggøre anstødeligt indhold på portalen. Dette gælder både indhold, som er ulovligt i henhold til straffeloven, men også indhold, der blot på personligt basis kan tolkes krænkende, eller på anden vis stødende.

Oprettelse af brugerprofil som udbyder

Læs mere om oprettelse som udbyder.

Sletning af brugerprofil

Det er til enhver tid muligt at slette en profil på MyPersonal. Der gemmes ikke bruger-oplysninger, når en profil slettes.