Lene Vedfelt

Lene Vedfelt
location_on Hillerød
13
kategorier
Ingen tilbud
oprettet

Beskrivelse

Lene Vedfelt har sammen med Ole Vedfelt udviklet den kybernetiske psykologi. Bag sig har hun mange års erfaring og en række terapeutiske uddannelser bl.a. familieterapi, psykodrama, kropspsykoterapi, supervision, meditation, parterapi mv. Hun er oprindelig uddannet pædagog med praksis som børnehaveleder og som talepædagog. Psykoterapeutisk udgangspunkt i kriserådgivning, strukturel familieterapi, psykodrama, bioenergi og helhedsterapi. Jungiansk analyse v. Åse Måløe, tidl. formand for Jung Instituttet København og Hans Dieckmann, formand for International Association f. Analytical Psychology. Efteruddannelse i kropspsykoterapi (Boadella Biosynthese 4 år), meditation (Bob Moore 15 år), objektrelationer, inquiry og meditation (Bente Dessau individuelt og diamond approach træning i grupper 7år) Supervisoruddannelse hos Susanne Bang. Certificeret Imago Relation Therapist. Mangeårig psykoterapeutisk praksis individuelt og med grupper. Gensidig supervisions- og træningsgruppe med bl.a. Susanne Bang, Lis Høhne og Ole Vedfelt. Medlem af Psykoterapeutforeningen og Imago Relationsship Institute New York.

Et-årig grundkursus med Lene og Ole Vedfelt. Opstart februar 2020

Lær at bruge din ubevidste intelligens Har du lyst til at komme videre i din personlige udvikling og lære dine egne skjulte udviklingsmuligheder at kende? Ønsker du at få mere dybde og nærvær i ...

Bevidsthedens klare lys og sjælens dunkle dybder. Avanceret fortsætterhold 2019

Vi har fra de østlige meditationsskoler fået vigtig viden om bevidsthedsniveauer og tilstande som tidligere var ukendte i vores del af verden.  Samtidig har den europæiske kultur med sine dynamis..

Bevidsthedens klare lys og sjælens dunkle dybder. Fortsætterhold 2019

Vi har fra de østlige meditationsskoler fået vigtig viden om bevidsthedsniveauer og tilstande som tidligere var ukendte i vores del af verden.  Samtidig har den europæiske kultur med sine dynamisk...

 

Firewalking 25.maj 2019 med Lene Vedfelt

På mine Firewalking kurser er mange mennesker kommet i kontakt med den essentielle mening med deres liv, og det de skal realisere i verden. Lørdag den 25. maj kl. 11.00 til sidst på aftenen. At arb...

 

Dit liv og dine drømme. 10 hele torsdage med Lene vedfelt

På kurset arbejder vi med drøm, krop og meditation. Kurset henvender sig til personer, der ønsker at arbejde med sig selv og integrere dette arbejde i en livspraksis. I kursusforløbet arbejder vi 

Meditation, drømme og det indre arbejde. Kursus på Vækstcenteret Nørre Snede

Meditation, drømme og det indre arbejde Et væsentligt aspekt ved meditativ træning er arbejdet med at bringe kroppen og sindet i ro og balance. Denne fredfyldte væren er et frugtbart udgangspunkt ...

 

Et-årig grundkursus med Lene og Ole Vedfelt / 2019 (overtegnet)

Lær at bruge din ubevidste intelligens Har du lyst til at komme videre i din personlige udvikling og lære dine egne skjulte udviklingsmuligheder at kende? Ønsker du at få mere dybde og nærvær i ...

 

Avanceret supervisionsgruppe for uddannede ved Vedfelt Instituttet

Vi laver i 2019 et supervisionshold på 2 moduler af 2 hverdage (mandag & tirsdag) med Lene og Ole Vedfelt. Der vil være et supervisionstema på hvert modul samt klient supervision til alle. Supe...

 

Drømme og meditation. Kursus for psykologer og psykoterapeuter, Vækstcenterets kursushus, Nørre Snede. 5 hele dage i 2019/2020

Hvad stiller du op med dine klienters drømme?  Fagligt og personligt inspirerende halvårs-kursus. 5 hele dage primært for psykologer og psykoterapeuter og psykologi- psykoterapeutstuderende. (elle...

 

Vedfelt Instituttets historie

Tilbage i 1986 indledte Ole og Lene Vedfelt et samarbejde omkring grupper for personlig udvikling og træningsgrupper for professionelle. Ole var på dette tidspunkt internationalt certificeret jungiansk analytiker, kendt for bogen ”Det kvindelige i manden” og aktiv som underviser og organisator på Jung Instituttet København. Han havde afsluttet en gestalt/kunstterapeut uddannelse og var i gang med en psykodrama uddannelse. Lene arbejdede med kriserådgivning, strukturel familieterapi, psykodrama, helhedsterapi og bioenergi. Hun var endvidere pionér med hensyn til ressourceorienteret pædagogik. Begge var i intensiv meditationstræning hos meditationslærer Bob Moore, og begge var optaget af muligheden for integration af forskellige metoder.

Baggrund

Et vigtigt skridt i udviklingen af den integrerende teori og metode var Oles internationalt anerkendte bog ”Drømmenes dimensioner”, som påviser, at det er muligt at integrere de førende terapeutiske skolers erfaringer i en samlet forståelse. Bogen blev et internationalt standardværk og er optaget i internationale videnskabelige databaser. Ole og Lene har til stadighed videreuddannet sig med henblik på at udvide den integrerede metode, og med bogen ”Bevidsthed”, fremlagde Ole en overordnet teoriramme og empirisk begrundelse for en kybernetisk psykologi. Heri udvides bevidsthedsbegrebet i forhold til traditionel vestlig tænkning, og de klassiske psykodynamiske begreber som modstand og forsvar omdefineres og beskrives som hensigtsmæssig informationsregulering i komplekse åbne systemer. Disse grundprincipper er videreudviklet i bøgerne ”Ubevidst intelligens” og ”Manden og hans indre kvinder”, i talrige videnskabelige artikler samt i antologi- og leksikonbidrag. Med støtte fra psykolog Lars Tolsgaard, der var leder af en psykologisk pædagogisk rådgivning og initiativtager til et universitetsstøttet ressourceorienteret psykologisk pædagogisk projekt, oprettedes en Jyllands-afdeling, som har været aktiv siden 1989. I forbindelse med kurser i kybernetisk psykoterapi med Ole Vedfelt har mange psykologer fået specialistgodkendelse af Dansk Psykologforening.

Nutid

I 1995 stiftedes Vedfelt Instituttet for Integreret Psykoterapi og Kybernetisk Psykologi.  Den psykoterapeutiske uddannelse blev i 1998 struktureret, så den blev godkendt af Psykoterapeutforeningen. Uddannelsen fik under denne struktur fik sit først hold kandidater i 2004. Torben Hansen er i dag leder af Vedfelt Instituttets uddannelse.  På nuværende tidspunkt er det 7. og 8. hold under uddannelse. På instituttet er der en fast tilknyttet gruppe af højt kvalificerede lærere. Lene Vedfelt, Ole Vedfelt, Torben Hansen og Henriette Løvdal er centralt placeret i teori, gruppesupervision og praksislæring. Henrik Hass er ansvarlig for opgavevejledning. Anders Vogt og Kirstine Ørts Tingstrup varetager den individuelle supervision af de studerendes arbejde med studieklienter.  Desuden bidrager en række højt kvalificerede fagspecifikke undervisere. Lærergruppen er desuden meget aktiv med hensyn til forskning, publikation, videreuddannelse og metodeudvikling.

Tider